Ладиченко Віктор Валерійович

Посада - Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Кафедра - міжнародного права та порівняльного правознавства

Телефон - (044) 259-97-25

Адреса - м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Ладиченко Віктор Валерійович

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Науково-педагогічний стаж:

1997 – 2010 рр. працював в Київському національному торговельно-економічному університеті. Пройшов шлях від асистента до професора кафедри правознавства.

Вересень 2010 – травень 2012 – професор кафедри конституційного права та правознавства НУБіП України

Листопад 2011 – грудень 2014 – директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин НУБіП України.

Жовтень 2012 – по теперішній час – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України.

НАВЧАЛЬНА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальні посібники і підручники:

1. Ладиченко В.В. Екологічна політика і право ЄС: Навчальний посібник / В.В. Ладиченко, І.В. Гиренко, Л.О. Головко, В.А. Вітів. – К.: Видавничий центр НУБіП України. – 2019. – 363 с.

2. Європейське кліматичне право: навчальний посібник / В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, О.В. Гулак. Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. 2022. 229с.

Навчально-методичні розробки:

1. Ладиченко В.В., Головко Л.О. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Екологічна політика і право ЄС». К.: НУБіП України, 2018. 420 c.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями наукових досліджень:

конституційне право, міжнародні стандарти прав людини

Профілі в Е-середовищі:

Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/author/record/Y-1734-2018
Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217823733
SCHOLAR – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217823733
ORCID – https://orcid.org/0000-0002-7823-7572

НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Монографії:

1. Ladychenko V. Golovko L. Achieving sustainable development through environmental accounting and disclosure of environmental information: experience of Ukraine and the EU // Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph, 2019. – P. 182-194 https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/part_ii__ljubljana_school_of_business_nuk_2019_1.pdf

2. Ladychenko V. Golovko L. Legal regulation of water quality and protection of water resources: Monograph / Ladychenko V., Golovko L. – K.: NULES of Ukraine, 2018. – 180 p.

3. Ємельяненко К.О. Ладиченко В.В. Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування України та Республіки Казахстан – К., НУБІП України, 2018, 283с.

4. Ладиченко В.В., Вітів В.А. Інформаційні права людини у сфері охорони навколишнього природного середовища: монографія. К.: НУБіП України, 2018. 236 с.

5. Ладиченко В.В., Головко Л.О., Кідалов С.О. Поводження з твердими побутовими відходами в країнах ЄС: найкращі практики: монографія / В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, С.О. Кідалов. К.: Прінтеко, 2020. – 419с.

6. Охорона навколишнього природного середовища: європейський досвід: Монографія / В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, О.В. Гулак, С.О. Кідалов. Київ: . 2022. 206 с.

Публікації (за останні 5 років):

Статті в фахових виданнях України:

1. Ладиченко В. В., Ємельяненко К.О. Формування виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України № 5/2018 с. 14-20

2. В.В. Ладиченко, К.О. Ємельяненко Особливості правового регулювання місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 2017 № 2 с.32-39.

3. Ладиченко В.В. Максименко Ю.П. Старости як посадові особи системи органів місцевого самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України № 2/2019 с. 8-18.

4. Ладиченко В. В., Головко Л. О, Капплова О. Муніципалітет як регулятор поводження з побутовими відходами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України № 5/2019 с. 38-45.

5. Ладиченко В. В., Максименко Ю. П. Статус і повноваження виконавчого комітету в системі місцевого самоврядування України Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 2021, № 2, с. 37-48

6. Ладиченко В. В., Головко Л. О., Сергієнко Б. Б. Теоретико-правові засади поводження з відходами за законодавством Європейського Союзу Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 2021, № 1, с. 46-57

7. Ладиченко В., Кравцова І. Теоретичні аспекти співвідношення вертикальних обмежень та принципу свободи договору. Підприємництво, господарство і право 2021, № 4, с.163-170.

8. Ладиченко В. В., Данилюк Ю. В., Ємельяненко К. О. Судовий захист прав об’єднаних територіальних громад: практичний аспект Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 2021, № 3, с. 67-77.

9. Ладиченко В. В., Гулак О. В., Данилюк Ю. В. Забезпечення безпеки та правопорядку органами місцевого самоврядування: сучасний стан та шляхи врегулювання Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 2021, № 4, с. 31-39.

10. Гулак О. В., Ладиченко В. В., Головій Л. В. Публічне адміністрування судової влади як одна із форм забезпечення рівного доступу до правосуддя. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”. 2021. № 5 (39). Т. 1. С. 11-17.

11. Гулак О. В., Ладиченко В. В., Головко Л. О. Проблеми і перспективи запровадження та діяльності інституту присяжних у системі судочинства України Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”. 2021. № 7. с.86-92

12. Ладиченко В. В., Гулак О. В., Артеменко О. В. Віктимологічний портрет жертви домашнього насильства Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право, вип. 70. 2022. с.389-392.

13. Ладиченко В.В., Гулак О.В., Артеменко О.В. Зарубіжний досвід запобігання домашньому насильству (у межах держав Європейського Союзу) Право. ua 2022. №1. с.174-181.

Статті в БД Scopus, Web of Science Core Collection:

Ladychenko V., Yara O., Golovko L., Serediuk V. Graund water management in Ukraine and the EU, European Journal of Sustainable Development, 2019. Volume 8, issue 1, p. 31-39 http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/article/view/763

Ladychenko, V., Golovko, L. (2017) Implementation of European Environmental Policy in Ukraine: Problems and Prospects. European Journal of Sustainable Development, Volume 6, № 3, pp. 333-339 https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/524

Ladychenko V., Golovko L. The Right to Access to Environmental Information in Ukraine and the EU // European Journal of sustainable development. – 2018 – Volume 7. – № 3. – P. 455-459. https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/751

Ladychenko Viktor, Yara Olena, Golovko Liudmyla, Uliutina, Olena Environmental Liability in Ukraine and the EU // European Journal of Sustainable Development 2019 Volume 8 Issue: 2 р. 261-267 http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/article/view/776

Ladychenko Viktor, Yara Olena, Melnychuk, Olha, Kanaryk, Julia, International Mechanism of the Environmental Information Access and Cooperation Framework for Climate Change Protection// European Journal of Sustainable Development 2019 Volume 8 Issue: 4 р. 131-136

Ladychenko V., Melnychuk O., Golovko L., Burmak O. (2020). Waste Management at the Local Level in the EU and Ukraine. European Journal of Sustainable Development, 2020, Volume 9 issue:1, 329-338.

Kidalov S., Vitiv V., Golovko L., Ladychenko V. (2020). Legal Regulation of Waste Management in Ukraine on the Way to European Integration. European Journal of Sustainable Development, 2020, Volume 9, issue:2, 422-430.

Ladychenko V., Chomakhashvili O., Uliutina O., Kanaryk J. (2020) Dissemination of Environmental Information in the E-Governance system: World Trends and Experience for Ukraine European Journal of Sustainable Development (2020), Volume 9, issue: 4, 51-58.

Zaitsev O., Maslennykova T., Kravchuk V., Melnychenko R., Ladychenko V., Ovramets Y. The Necessity To Adapt The Public Procurement Contract To Private Law (Eu Law) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 2021, Vol: 24, Special Issue 1, p. 1-6.

Viktor Ladychenko, Olena Uliutina, Liliia Pankova, Olena Gulac, Oleksandr Bryhinets Features of Regulatory Regulation of State Financing of Maintenance of Jury Trial in Ukraine Estudios de Economía Aplicada 2021, Vol. 39-9,

Yuliia Vyshnevska, Viktor Ladychenko, Olena Ulіutina, Juliia Kanaryk, Svitlana Movchun Regulatory and Legal Provision of Alternative Sources of Energy as a Component of the Energy Sector of the Economy Estudios de Economía Aplicada 2021, Vol. 39-9,

Viktor Ladychenko, Olena Gulac, Karim Yemelianenko, Yurii Danyliuk, Volodymyr Kurylo Ensuring Sustainable Development of Local Self-Government: Foreign Experience for Ukraine European Journal of Sustainable Development (2021), Volume 10, issue: 4, p167-178. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000727955100017

Yara, O., Artemenko, O., Lytvyn, O., Ladychenko, V., Gulac, О. LEGAL PRINCIPLES OF ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES, WHICH CARRY OUT MEASURES IN THE FIELD OF PREVENTION AND CONTROL OF DOMESTIC VIOLENCE Relacoes Internacionais no Mundo Atual, 2021, 4(33), стр. 51–71, Scopus Q4 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132166412&origin=resultslist&sort=plf-f

Viktor LADYCHENKO, Liudmyla GOLOVKO IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS OF PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS // Fiat Iustitia 2017, №.1, р184-191 Index Сореrnicus

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

1) м. Київ, Національний університет харчових технологій, Платформа Європейських Студій. #JMA 107 2020 Міжнародна літня школа Жана Моне ,,Європейські студії для сталого розвитку’’, 25 червня 2020 р., 18 акад.

2) м. Київ, Національний університет харчових технологій, Платформа Європейських Студій, #JM 0512021 Міжнародна літня школа Жана Моне ,,Стратегія циклічної та зеленої економіки Європейського союзу: виклики для України’’, 10 червня 2021 р., 18 акад. год.

3) 7 th Internation Conference on Sustainable Development 04-05 September 2019, 2019, Rome, Italy. International Mechanism of the Environmental Information Access and Cooperation Framework for Climate Change Protection

4) №00072 м. Київ, Україна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ,,Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВО’’ 29-30 січня 2020 року, 12 год.

5) № СС 00493706/001894-21 м. Київ, Україна, Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму (5-9 квітня 2021 року).

6) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/017940-22 м. Київ, Україна, Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму. Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності (11 листопада 2022 року), 60 год.

7) COMPUTER LAW, AL, DATA PROTECTION & THE BIGGEST TECH THENDS from the 5th till the 8th of June 2019 at Danubius University (Sladkovichovo, Slovakia)

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag