european

Проект "Продовольча політика і право ЄС" це:

  • — Освітня програма, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства з питань продовольчої політики і права Європейського Союзу через стимулювання викладання, дослідницької діяльності та суспільного діалогу;
  • — Мережа для впровадження мульти- та міждисциплінарних підходів в освітній галузі та науковій діяльності з продовольчої політики і права Європейського Союзу;
  • — Ресурс з поширення знань та досвіду, кращих практик та досліджень із продовольчої політики і права ЄС серед академічної спільноти України і більш широкої громадськості;
  • — Інструмент для інформування про різні аспекти правового регулювання безпечності продуктів харчування в ЄС, зокрема шляхом організації лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій тощо;
  • — Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади та органів місцевого самоврядування з питань продовольчої політики і права ЄС.

Зусилля учасників проекту

спрямовані на створення більш сучасного, інклюзивного та динамічного професійного середовища для українських освітян і науковців, які спеціалізуються на вивченні продовольчої політики і права ЄС, представників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, юристів, правозахисників, а також представників широкої громадськості.

Діяльність учасників проекту

націлена на просвітницьку роботу з питань продовольчої політики і права ЄС серед студентів та аспірантів; державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів підприємств різних форм власності; представників громадянського суспільства, які не мали можливості дізнатися про продовольчу політику і право ЄС більше.

Одним із пріоритетів проекту є

систематизувати та популяризувати європейську продовольчу політику політику та її правові засади та створення підґрунтя для формування платформи для обʼєднання національних інтелектуальних ресурсів у сфері продовольчої політики і права ЄС.

Напрями діяльності за проектом:

Це сприятиме розумінню переваг та проблем щодо гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС у сфері продовольчої політики.

збір та узагальнення інформації про базові засади продовольчої політики і права ЄС, а також заходи, що реалізуються у сфері укріплення демократії, гарантування прав споживачів та підвищення соціальних стандартів в рамках реалізації продовольчої політики;

підвищення рівня обізнаності населення про продовольчу політику і право ЄС та активну участь у формуванні української продовольчої політики;

активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень щодо продовольчої політики і права ЄС шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів.

help
help
help

В рамках проекту особлива увага акцентується на опрацюванні та впровадженні нових освітніх і науково-дослідних ініціатив мульти- та міждисциплінарного характеру у сфері продовольчої політики і права ЄС.

Планується активізація науково-практичних дискусій та громадських обговорень шляхом організації семінарів, конференцій, практикумів та дебатів.

Учасники проекту приділяють особливу увагу розробці конструктивної співпраці з громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування з метою поділитись набутим досвідом в освітній і науковій сферах та залучити учасників проекту у якості експертів з питань продовольчої політики і права.

Учасники проекту

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Ладиченко Віктор Валерійович

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: ladychenko@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Головко Людмила Олександрівна

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: golovko_l@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Кідалов Сергій Олександрович

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: kidalov_s@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Асистент кафедри

Кідалова Наталія Олександрівна

Тел.: (044) 259-97-25

Електронна пошта: nkidalova@nubip.edu.ua

Робоча адреса: м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Виникли запитання?

Зателефонуйте або напишіть нам

Електронна пошта

Номер телефону

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag