Кідалов Сергій Олександрович

Посада - Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра - міжнародного права та порівняльного правознавства

Телефон - (044) 259-97-25

Адреса - м. Київ. вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, каб. 303

Кідалов Сергій Олександрович

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Освіта:

2005-2010 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, юридичний факультет, спеціальність “Правознавство”;

2010-2013 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”;

Науковий ступінь (ступені):

кандидат юридичних наук, 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”, 2014, “Організаційно-правові засади діяльності органів охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства” (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ).

Наукове звання:

атестат доцента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, від 24 вересня 2020 р.

Науково-педагогічний стаж:

10 років, 2013-2014 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права НУБіП України; 2014 – дотепер – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України.

НАВЧАЛЬНА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методичні розробки:

1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Житлове право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2014 р. с. 45

2. Методичні матеріали до лекційних занять з навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» для студентів денної і заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2017 р. с. 104

3. Методичні матеріали до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне гуманітарне право» для студентів заочної форми навчання ОС «Магістр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2017 р. с. 29

4. Методичні матеріали до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» для студентів денної і заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2017 р. с. 43

5. Методичні рекомендації для вивчення для вивчення навчальної дисципліни «Практика Європейського Суду з прав людини» денної і заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2022 р. с. 142

6. Методичні рекомендації для вивчення для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» денної і заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей 081 «Право»: Методичні розробки Видавничий центр НУБіП України – 2022 р. с. 121

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями наукових досліджень:

Наукові інтереси – міжнародне право; міжнародний захист прав людини; європейський захист прав людини; публічне право.

Профілі в Е-середовищі:

SCHOLAR – Кідалов Сергій
ORCID – https://orcid.org/0000-0001-5743-6655

НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Монографії:

1. Ладиченко В.В., Головко Л.О., Кідалов С.О. Поводження з твердими побутовими відходами в країнах ЄС: найкращі практики: монографія. К.: Прінтеко, 2020. 419с.

2. В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, О.В. Гулак, С.О. Кідалов. Охорона навколишнього середовища: європейський досвід Видавничий центр НУБіП України – 2022 р. с. 205

Публікації (за останні 5 років):

Scopus, WoS

1.Serhii Kidalov, Vitaliy Vitiv, Ludmyla Golovko, Viktor Ladychenko Legal Regulation of Waste Management in Ukraine on the Way to European Integration. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 2, P. 422-430

Фахові видання

1.Кідалов С.О. Стан адаптації національного законодавства до норм права Європейського Союзу у сфері поводження з відходами: науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля»: Vol.10, No 4, 2019 – С. 174-179

2. Кідалов С. О. Визначення правової класифікації відходів електричного та електронного обладнання в Європейському Союзі: досвід для України [Текст] / С. О. Кідалов // Молодий вчений. — 2019. — №11 – С. 322-325.

3. Кідалов С.О. Правове регулювання поводження з відходами електронного та електричного обладнання: Науковий журнал “Південноукраїнський правничий часопис” Одеса № 3, 2019 – С. 131-134

4. Кідалов С.О., Околовський А. Міжнародно-правова відповідальність у космічному праві – Науковий вісник публічного та приватного права. Науковий вісник публічного та приватного права, Випуск 3, том 2, 2019 – С. 241-245

5. Кідалов С.О. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на доступ осіб до системи безоплатної правової допомоги. «Право. Людина. Довкілля»: Vol. 11, №1, 2020 – С. 130-139

6. Сучасний стан нормативного забезпечення у сфері поводження з відходами в Україні. «Право. Людина. Довкілля»: Vol. 11, №3, 2020 – С. 126-131

7. Кідалов С.О. Сніжна В.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища: Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» Vol. 12 №3 2021 – С. 119-130

8. Кідалов С.О. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері поводження з відходами в України наук.-прак. журнал «Адміністративне право і процес» № 2 (33) 2021 р. – С. 44-53

9. Кідалов С.О. Правові системи поводження з побутовими відходами в державах-членах Європейського Союзу. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»). Випуск №14(14) 2022 – С. 21-30

10. Кідалов С.О. Правове регулювання управління та поводження з відходами в Європейському Союзі. Науковий вісник публічного та приватного права, №4 2022 – С. 251-255

11. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Правові особливості оренди державного та комунального майна в умовах воєнного стану. «Актуальні питання у сучасній науці», (Серія «Педагогіка». Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»). Випуск №3(9) 2023 – С. 332-341

12. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Правові особливості оренди державного та комунального майна в умовах воєнного стану. «Актуальні питання у сучасній науці», (Серія «Педагогіка». Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»). Випуск №3(9) 2023 – С. 332-341

13. Ладиченко В.В., Кідалов С.О., Данилюк Ю.В. Деякі питання реформування публічного контролю за об`єктами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Наука і Техніка серії: Право. Економіка. Педагогіка. Техніка. Фізико-математичні науки. № 11(25) 2023 р. – С. 99 – 107

Тези доповідей

1. Кідалова Н.О. Кідалов С.О., До питання державного контролю з відбору об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави // VI Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Харків //18 листопада 2017р. с. – 27-30

2. Kidalov S.O., On the issue of preventing corruption in the civil service system of Ukraine and foreign countries // international conferencefrom Gomel branch of the International University «MITSO», Gomel, Belarus 01sttill the 04 th of February 2018 – p. 23-24

3. Кідалов С.О., Франчук В.В. Особливості визначення критеріїв відбору осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу в юридичних клініках України // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, практикуючих юристів та студентів юридичних факультетів та ЗВО, м. Харків 24 листопада 2018 р. –с. 242 – 244

4. Кідалов С.О., Ігнатов Н.О. До питання обмеження державою прав людини під час дії надзвичайних станів // Міжнародна науково-практична конференція «Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки», м. Київ 9-10 листопада 2018 р. – с. 115-117

5. Кідалов С.О. До питання контролю органами державної влади за поводженням з відходами: V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених “Актуальні питання адмінстративного права та процесу” 29 листопада 2019 року, Донецький юридичний інститут МВС – С. 96-98

6. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Регіональні системи захисту прав людини та основних свобод: досвід для України: Науково-практична конференція науковців, практикуючих юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 16 листопада 2019 р. С. 92-95

7. Кідалов С. Екологічна проблема Азовського моря в правовому аспекті: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічнаа політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України, Київ 16 травня 2019р. с. 179-180

8. Кідалов С.О. Доступ осіб до права надання безоплатної правової допомоги в розрізі європейських стандартів права на справедливий суд. VІІІ Науково-практична конференція «Законодавство: Історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення», м. Бердянськ//19-20 березня 2020 р. стр.144-146

9. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Адміністративна відповідальність суб’єктів публічної адміністрації за правопорушення у сфері управління побутовими відходами, ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 14 листопада 2020 р. с. 8-11

10. Кідалов С.О. Процесуальні документи, що фіксують факти обставин в справах про адміністративні правопорушення IX Науково-практична конференція, м. Бердянськ, 25-26 березня 2021 р. с. 123-126

11. Кідалов С.О. Кідалова Н.О. Механізм управління відходами в ЄС: 20 листопада 2021 р. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства., м. Харків с. 108-112

12. Кідалов С.О., Мосійчук О. Правові аспекти регулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні вектори розвитку юридичної освіти і науки», до 20-річчя створення юридичного факультету НУБіП України м. Київ, 21-22 жовтня 2021 р., с. 154-158

13. Кідалов С.О. Законодавча підтримка волонтерського руху під час воєнного стану. Круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку правової науки та освіти» Київ, 26 травня 2022 р)

14. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Європейські практики належного управління відходами. Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів: м. Харків, 19 листопада 2022 р. с. 179-181

15. Kidalov Serhii, Goryslavtseva Yuliia. Legal status of certain categories of persons in international humanitarian law. The VI International Scientific and Practical Conference «Scientific discussions and solution development», December 05 – 07, Graz, Austria. P. 132-135

16.Кідалов С.О., Кідалова Н.О. До питання імплементації римського статуту міжнародного кримінального суду. Міжнародна науково-практична конференція «Продовольча екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу», присвяченої 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України. К.: 25 травня 2023 р. – С. 234-235

17. Кідалов С.О., Кідалова Н.О. Публічний контроль за релокацією стратегічних підприємств. Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів. м. Харків, 20 травня 2023 р. C. 52-55

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації та проходження стажування за останні 5 років:

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, Свідоцтво про підвищення кваліфікації Свідоцтво СС 00493706/017936-22 (31.10.2022-11.11.2022) (60 год.).

1.м. Київ, Україна, Академія адміністративно-правових наук, Диплом члена-кореспондента Протокол №2 від 28.10.2019 р. АL №0112

2. м. Київ, Україна, Certificate of attainment in modern languages, (English Level B2) Date: 30.06.2020 № 000349424

3. Zlin, Czech Republic, Tomas Bata University, certificate November 09-11, (Zlin, Czech Republic)

4. м. Суми, Україна, Сумський державний університет, сертифікат 20.05.2022 р.

5. м. Суми, Україна, Сумський державний університет, сертифікат, сертифікат 21.10.2022 р.

6. Graz, Austria, The VI International Scientific and Practical Conference, certificate of participation. December 05 – 07, (Graz, Austria).

7. м. Київ, Україна, Міжнародна гуманітарна організація «Geneva Call», сертифікат з міжнародного гуманітарного права 06. 12. 2022 р.

8. м. Суми, Україна, Сумський державний університет, сертифікат, сертифікат 07.04.2023 р.

9.Сертифікат – МОН Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄФВВ предметного тесту з права та міжнародного права. Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин.

ВІДЗНАКИ

1. Диплом “Фестиваль Науки – 2016 (2016 р.)
“Лідер з наукових досягнень студентів”

2. Подяка (серпень 2016 р.)
За заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України

3. Подяка (23 травня 2018 р.)
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 120-річчя від дня заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України

4.Диплом (2018 р.)
Лауреата Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

5. Подяка (16 серпня 2021 р.)
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрної галузі та високий професіоналізм.

shape

DISCLAIMER - The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Explide
Drag